Hastalıklar

Farmasötik CBD’nin Epilepsi Tedavisinde Sağladığı Faydalar

CBDnin Epilepsi Tedavisinde Sagladigi Faydalar

Epilepsi Tedavisinde CBD Yağının Sağladığı Faydalar ve Diğer Dikkat Edilmesi Gerekenler.

CBD bazlı ürünler; cilt kuruluğundan ağrı yönetimine, uykusuzluktan anksiyeteye, iltihaplanmaların tedavisinden sivilcelerin tedavisine kadar birçok rahatsızlığa çözüm olabilmektedir. Bu hastalıkların tedavisinde kullanılabilmesi adına birçok CBD formülasyonu geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları ise; tabletler, yağlar, kremler, tentürler, kapsüller, spreyler ve roll-onlardır.

Kenevir bitkisinden elde edilen CBD bileşeni, stres ve endişeyle başa çıkmanızda faydalıdır. Ayrıca CBD, nöbet önleyici özelliklere de sahiptir. CBD, çocukluk çağı epilepsisi hastalığı olan ‘Dravet Sendromu’ ve Lennox-Gastaut Sendromu’nda kullanılmaktadır. Bu iki epilepsi hastalığı çok ciddidir.

Zanaatkar CBD adı verilen bir tür CBD ürünü bulunmaktadır. Bu CBD ürünü, değişken miktarlarda CBD ve THC içeren geleneksel olarak üretilmiş CBD’yi ifade etmektedir. Zanaatkar CBD, epilepsiyi tedavi etmek için kullanılıyor olsa da yapılan son araştırmalar, THC’den yoksun farmasötik dereceli CBD’nin, epileptik nöbetlerin şiddetini ve sıklığını azaltmada da etkili olduğunu bulmuştur.

Bu kadar teknik ve bilimsel terimden bahsederken sorunun özüne girmememiz hata olur. Bu yüzden şimdiye kadar anlattıklarımızı küçük bir giriş olarak ele alıyor ve konunun en başına yani epilepsiye dönüyoruz. Öncelikle epilepsi nedir bu konuya açıklık getirelim…

Epilepsi nedir?

Epilepsi; bulaşıcı olmayan, kronik nörolojik bir hastalıktır. Tekrarlayan nöbetler, epilepsinin temel özellikleri arasında yer alır. Bu nöbetler, bireyin vücudunun bir kısmının veya tüm vücudunun istemsiz hareket etmesi/kasılması şeklindedir. Bazen bu kısa nöbet ataklarında birey, mesane veya bağırsak kontrolünü kaybedebilir. Hatta bazı durumlarda bilinç kaybı da yaşanabilir.

Bu nöbet atakları ise belirli beyin hücrelerindeki aşırı elektriksel deşarj nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu elektrik deşarjlarının meydana geldiği yerler değişkenlik göstermektedir. Yani epilepsi, tek bir durumu değil, beyindeki aşırı elektriksel deşarjların ortak faktör olduğu bir grup benzer durumu ifade etmektedir.

Birçok epilepsi nöbet türü bulunmaktadır. Bunların şiddeti ve sıklığı ise kişiden kişiye değişmektedir. Nedensizce ikiden fazla nöbet geçiren bir kişiye, epilepsi teşhisi konur. Dünyada her yıl yaklaşık beş milyon kişiye (kaynak) epilepsi teşhisi konulduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca dünya çapında 50 milyon insanın epilepsiden etkilediği bilinmektedir.

Epilepsiye sebep olan nedir ya da epilepsi neden olur?

Epilepsi, bilim insanları tarafından araştırılmış olmasa da henüz (vakaların %50’si) kesin nedeni bilinmemektedir. Olası nedenler genetik, yapısal, bağışıklık, metabolik ve bilinmeyen olarak kategorize edilmektedir. Bazı nedenler arasında ise;

 • Ciddi bir kafa travması,
 • Beyin tümörü,
 • Beyne oksijen tedarikini kısıtlayan felç,
 • Düşük sırasında travma (perinatal veya doğum öncesi nedenlerden kaynaklanan beyin hasarı),
 • Doğuştan anormallikler,
 • Beyin malformasyonlu genetik durumlar,
 • Ensefalit, menenjit veya nörosistiserkoz gibi bir beyin enfeksiyonu yer almaktadır.

Bazı nöbet türleri ise insan hayatını tehdit etmektedir. Bunun haricinde her tür nöbet, insan yaşam kalitesini ve genel sağlığı büyük ölçüde etkilemektedir. Yani insan ilişkileri, iş, güvenlik, araba kullanma yeteneği de dâhil olmak üzere bireyin yaşamının birçok yönünü etkiler. Tahminlere göre geleneksel epilepsi ilaçları, epilepsi hastalarının yaklaşık 3’de 1’inde başarısız olmaktadır.

Nöbet semptomları, vücudun herhangi bir bölümünü etkilese de elektriksel olayların meydana geldiği ana bölge beyindir. Bu elektriksel olayların yeri, yayılma şekli, etkilenen beynin boyutu ve epizodun (duygudurum, enerji ve etkinlik düzeyinde olağandışı dalgalanmalarla giden bir bozukluk) süresi, nöbet olayının karakterini ve birey üzerindeki etkisini belirler.

Epilepsi Tedavisinde CBD Kullanımı

CBD, Cannabis Sativa adlı bir bitkide bulunur. CBD’nin tam adı kannabidiol’dür. Cannabis Sativa bitkisi, kannabinoid adı verilen benzersiz bir bileşik grubuna sahiptir. içerir. Son zamanlarda hemen hemen dünyanın her yerinde tıbbi özellikleri nedeniyle yaygın olarak yetiştirilmeye başlanmıştır. Yani kısaca kenevir bitkisi, ekonomik ve terapötik (tedavi edici) açıdan önemli bir bitkidir.

Cannabis Sativa’nın birçok çeşidi vardır. Bazı çeşitler, CBD’yi çıkarmak için özel bir amaçla yetiştirilir ve bu bitkiler 0 ila ihmal edilebilir düzeyde THC içeriğine sahiptir. THC ise kenevir bitkisinde bulunan ve psikoaktif etkilere sebep olan bileşiktir. Yani kenevirde uyuşturucu etkilere neden olan THC’dir.

CBD, Cannabis Sativa bitkisinden çözücü ekstraksiyonu veya diğer gelişmiş yöntemler kullanılarak ekstrakte edilmektedir. Daha sonra saf CBD yağı elde etmek için tekrar ekstrakte edilir. Bu sayede CBD yağı, yüz kremi, göz serumu, uyku maskesi, roll-on, sprey ve diğer birçok CBD topikal ürünü elde edilir.

Yapılan araştırmalar sonucu CBD’nin nöbet önleyici, nöroprotektif, anksiyolitik ve antidepresan etkilere sahip olduğu bulunmuştur. CBD’nin nöroprotektif aktivitesi, güçlü antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleriyle de bağlantılıdır.

Zanaatkar CBD ve Farmasötik CBD

Piyasada epilepsiyi tedavi etmek için kullanılan farklı THC ve CBD kombinasyonları bulunmaktadır. Bunlardan biri zanaatkar CBD, bir diğeri ise farmasötik CBD’dir.

Zanaatkar CBD; değişen miktarlarda THC ve CBD barındıran, geleneksel ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak üretilen kannabidioldür.

Farmasötik CBD; saf CBD içerir. Yani içeriğinde herhangi bir miktarda THC bulunamaz.

Yapılan araştırmalar ise saf CBD’nin, yani farmasötik CBD’nin, zanaatkar CBD’ye kıyasla epilepsi tedavi etmede daha etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca zanaatkar CBD ürünlerinin tümü yasal değildir.

Farmasötik CBD’nin etkinliği ile ilgili yapılan son çalışmalar arasında, Washington DC merkezli Çocuk Ulusal Hastanesi’nden Nathan T. Cohen liderliğindeki Amerikan Nöroloji Akademisi’nin yaptığı bir araştırma mevcuttur. Bu çalışmada araştırmacılar, epilepsi formu olan 31 çocuğu tam 1 yıl boyunca incelediler.

Çocukların yaş ortalaması 10’du. Yani grupta hem çocuklar hem de gençler bulunmaktaydı. Çocukların %6’sında ise Dravet Sendromu bulunurken, %32’sinde Lennox-Gastaut Sendromu bulunmaktaydı.

22 katılımcı çocuk farmasötik CBD ile tedavi edilirken, 9 katılımcı çocuk zanaatkâr CBD ile tedavi edildi. Araştırmacılar katılımcıların nöbet geçmişlerini, kanlarındaki CBD seviyelerini, ilaç dozajlarını, ilaç yan etkilerini ve ilaçla nöbet ataklarındaki azalmaları belgelediler.

Ayrıca araştırma süresi boyunca zanaatkar CBD alanların, nöbetlerde %70’lik bir artış yaşadığı ve reçeteli CBD kullananların nöbetlerde %39’luk bir azalma yaşadığı bulunmuştur. Bununla birlikte farmasötik CBD alan 11 katılımcı yan etkiler yaşadığını bildirilmiştir. Bu yan etkiler arasında ise;

 • iştahsızlık,
 • mahmurluk,
 • ishal,
 • mide bulantısı yer almaktaydı.

Bu çalışmada yalnızca 31 katılımcı yer almasına rağmen farmasötik CBD’nin, nöbetleri azaltmada zanaatkar CBD’ye kıyasla bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.