İçerik Standartlarını Koruma Politikası

CBD.com.tr ekibi olarak araştırdığımız ve yayımladığımız haberlerin/içeriklerin doğruluğunu, kaynakları ile birlikte sunuyoruz. Yayımlanan her makale, sizlere sunulmadan önce detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bununla birlikte CBD.com.tr için araştırma yapan ve makale yazan tüm yazarlarımıza karşı yanlış ve yanıltıcı bilgi sunmaları doğrultusunda ‘0 tolerans’ politikamıza sadık kalıyoruz!

CBD.com.tr’de yayımlanan tüm makaleler, aşağıda belirtilen standartlara uygundur;

  • Yayımlanan tüm haber/bilgi makaleleri, konuya uygun spesifik arka plan bilgileri ve bağlamları içermelidir.
  • Makalede elde edilmiş tüm istatistiksel bilgiler ve alıntılar, mutlaka orijinal kaynağına bağlı olmalı ve o kaynak makalede sunulmalıdır.
  • Makale yer alan tüm istatistiklerin, yazı ile neden alakalı olduğu mutlaka açıklanmalıdır.
  • Yayımlanacak olan tüm makalelerin kaynakları, daha önceden üzerinde çalışılmış ve saygın kaynaklardan ya da ilgili hakemli dergilerden veya akademik derneklerden alınmış olmalıdır.
  • CBD.com.tr’de yer alan tüm haber makaleleri, en az iki nitelikli kaynaktan alınmış olmaktadır.
  • Bir çalışmada veya kaynakta, konu ile ilgili olası fikir ayrılıkları varsa mutlaka okuyucuya açıkça belirtilmelidir.
  • Makalenin içerisinde yer verilen yeni tedaviler, ilaçlar, prosedürler ile ilgili olarak bahsi geçen ürünün kullanılabilirliği, fiyatı, yan etkileri ve bilinen etkileşimleri okuyucuya açıkça belirtilmelidir.