K.V.K.K.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ (HAKLARINIZ VE GÜVENLİĞİNİZ)

Veri Sorumlusu Cbd.com.tr, web sitemizin faaliyetlerini gerçekleştirirken kişisel verilerinizin korunmasında, işlenmesinde ve güvenliğinin sağlanmasında web sitesini ziyaret eden tüm şahısların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasında yüksek güvenlikli hassasiyet ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca; veri sorumlusu sıfatını haiz Cbd.com.tr web sitemizin ziyaretçilerine ait kişisel verilerini kaydedebilir, işleyebilir ve mevzuatın yasal olarak öngördüğü hallerde söz konusu kişisel verileri 3. kişilere aktarabilir. İşbu Aydınlatma Metni ile Cbd.com.tr, Kanun gereği sorumluluk yüklendiği aydınlatma yükümlülüğü uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerini tarafınıza iletmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Cbd.com.tr ziyaretçileri, Kanun’un 11. Maddesinde Belirtilen Aşağıdaki Haklara Sahiptir:

Tarafınıza ait kişisel verilerin:

(i)       İşlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii)    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii)  Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv)   Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v)     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(vi)   Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

(vii)Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(viii)   İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ix)   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz Kanun ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak tarafımızca işlenecek olup, kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğinin sağlanması için tüm teknik ve yönetimsel tedbirlerin tarafımızca alındığını ve gizliliğin korunması için azami hassasiyet göstermeyi taahhüt ederiz.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi ve itirazlarınızı aşağıda yer alan e-posta adresimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletmenizi rica ederiz:

E-posta adresi: info (@)cbd.com.tr

Diğer Bir ifadeyle, Kişisel Bilgilerinizle ilgili olarak aşağıdaki seçimleri yapabilirsiniz.

Kişisel Bilgilerinize Erişim: Kendi adımıza topladığımız kişisel bilgilerinize erişim elde edebilirsiniz. Hakkınızda sahip olduğumuz kişisel bilgilere makul erişim hakkınız bulunmaktadır. Doğrudan pazarlama için üçüncü şahıslar veya (varsa) bağlı kuruluşlarla hangi kişisel bilgi kategorilerini paylaştığımızı açıklayan bir bildirim isteme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Bilgilerinizdeki Değişiklikler: Kişisel bilgilerinizi güncellemeniz ve düzeltmeniz için size imkân veriyoruz. Yasaların izin verdiği şekilde, geçmiş bilgilerinizi yedekleme ve dosyalarımızda saklama imkanımız olduğunu unutmayın. Web sitemiz belirli bilgilerinizi güncellemenize veya düzeltmenize izin vermiyorsa eğer bizimle iletişime geçebilirsiniz. Eğer bilgilerinizi ortaklarımızdan biri adına işliyorsak, değişiklik talebinizi onlara da ileteceğiz.

Kişisel Bilgilerinizin Silinmesi: Kendi adımıza bilgi topladığımızda, saklama süresi gereğince (daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe) veya yasaların izin verdiği sürece ‘Kişisel Bilgilerinizi’ bu Politikada belirtilen amaçları gerçekleştirmek için saklayabiliriz. Siz de belirli tür bilgiyi ne kadar süreyle sakladığımız hakkında bilgi talep edebilirsiniz veya silinmesini isteyebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda ‘Kişisel Bilgilerinizi’ yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları çözmek, sözleşmelerimizi uygulamak veya iş amaçlarımızdan başka biri için saklamamız gerektiğini bilmeniz gerekmektedir. Bilgilerinizi ortaklarımızdan biri adına işliyorsak eğer, silme talebinizi bu ortağa da ileteceğiz.

İtiraz: Bilgileri kendi adımıza işlediğimizde, bizimle iletişime geçerek ‘Kişisel Bilgilerinizi’ kullanmamıza itiraz edebilirsiniz. Örneğin, bilgilerinin üçüncü şahıslara satılmasına itiraz etme veya vazgeçme hakkına sahipsiniz. Bilgilerinizin satılmasını istemiyorsanız yine bizimle iletişime geçebilirsiniz. Takiben, ilgili talep Cbd.com.tr tarafından en geç 15 gün içerisinde yerine getirilecektir.

Promosyon E-postaları: Talep ettiğiniz takdirde size ücretsiz haber bültenleri, anketler, teklifler ve diğer promosyon materyallerinin yanı sıra üçüncü şahıslardan hedeflenen teklifler gönderebiliriz. Bunun için bize e-posta adresinizi verebilirsiniz. İstediğiniz zaman almış olduğunuz tüm e-postalardan ve abonelikten çıkma hakkına sahipsiniz.

Metin Mesajları ve Anında Bildirimler:  Bizden promosyonlarla ilgili bilgi içeren kısa mesaj alıyorsanız dilediğiniz zaman “DURDUR” veya “ABONELİKTEN ÇIK” şeklinde kısa mesajları yanıtlayarak mesajları almayı devre dışı bırakabilirsiniz.

Rızanın İptali: Kişisel bilgilerin işlenmesine yönelik verdiğiniz onayı iptal ederseniz eğer, artık size hizmet sağlayamayabiliriz. Bazı durumlarda kimliğinizi yeterince doğrulayamıyorsak eğer onayınızı iptal etme talebinizi sınırlayabilir veya reddedebiliriz. Bizimle iletişime geçerek işleme onayınızı iptal edebilirsiniz.