Haklarınız ve Güvenliğiniz

Güvenliğiniz

CBD.com.tr olarak ‘kişisel bilgilerinizin güvenliği’ bizim için son derece önemlidir. Bize gönderdiğiniz kişisel bilgilerinizi hem aktarım sırasında hem de alındıktan sonra korumak için kabul görmüş standartları uyguluyoruz. Ayrıca bilgilerin kaybolması ya da kötüye kullanıma karşı çeşitli önlemler alıyoruz.

İnternet üzerinden bilgi aktarımı bildiğiniz üzere tamamen güvenli değildir. Bu yüzden %100 olarak kişisel bilgilerinizin güvenliğine karşı garanti veremeyiz. Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa eğer bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üçüncü Taraf Web Sitelerine Bağlantılar

Sitemizde yer alan hizmetlerimizde/makalelerimizde ve benzeri durumlarda diğer web sitelerine bağlantılar bulunabilir. Gizlilik Politikamız söz konusu diğer web siteleri için geçerli değildir. Başka herhangi bir web sitesine giriş yaptığınız takdirde sorumluluk kabul etmiyoruz. Herhangi bir kişisel bilginizi kullanmadan ya da göndermeden önce, bulunduğunuz web sitesinin gizlilik politikalarını kontrol etmeyi unutmayın.

Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler

Herhangi bir zaman içerisinde Gizlilik Politikamızı güncelleyebiliriz. Eğer herhangi bir önemli değişiklik yaparsak, bu değişiklik yürürlüğe girmeden önce size e-posta gönderebilir veya web sitemizde yayımlayabiliriz. Gizlilik uygulamalarımızla ilgili değişikliklerden haberdar olmak için periyodik bir şekilde takip etmenizi öneririz.

Çocukların Gizliliği

18 yaşını doldurmamış çocuklarla ilgili olarak Web Sitemizden Kişisel Bilgiler bilerek toplamıyor, sürdürmüyor ya da kullanmıyoruz. 18 yaşını doldurmamış bireylerin Web Sitemizi yetişkin gözetimi olmadan kullanmamalarını önemle rica ediyoruz. Eğer 18 yaşını doldurmamış bir bireyin ebeveyn izni olmadan Kişisel Bilgiler gönderdiğinin fark edersek derhal Kişisel Bilgilerini dosyalarımızdan kaldıracağız.

İşlemeye İlişkin Yasal Dayanağımız

Kişisel bilgilerinizi işlemeye yönelik yasal dayanağımız genellikle aşağıdakilerden biri olacaktır:

Razı olmak: Sitemizde yer alan bir formu doldurarak verileri işlememize aktif olarak izin verdiğiniz takdirde onay vermiş sayılırsınız.

Meşru Menfaatler: Kişisel bilgilerinizi işlemedeki Meşru Çıkarlarımız aşağıdaki gibidir:

  • Web sitemizin yüksek kullanılabilirlik ve güvenlik standardını karşıladığından emin olmak,
  • İyileştirme alanlarımızı belirlemek,
  • Sunduğumuz hizmetlerle ilgili olarak sizlerle etkin bir şekilde iletişim kurabilmek,
  • Sorularınızı veya şikayetleri işleme koyabilmemiz için.

Veri Haklarınız

İznin Geri Çekilmesi: Kişisel bilgilerinizi işlememizle ilgili verdiğiniz onayı geri çekme hakkına sahipsiniz. Abonelikten çıkmak istediğiniz takdirde tüm pazarlama e-postalarımızdan istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz.

Silme: Belirli durumlarda kişisel bilgilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.

İşlemenin Kısıtlanması: Belirli durumlarda kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep edebilirsiniz.

İşlenecek Nesne: Kişisel bilgilerinizin kullanılmasına ya da ifşa edilmesine itiraz edebilirsiniz.

Veri Taşınabilirliği: Belirli durumlarda kişisel bilgilerinizi, size veya başka bir şirkete iletmemizi talep edebilirsiniz. Tüm talepleri yasalara uygun olarak işlemekteyiz. Ancak bazı talepleri yasalar gereğince geri çevirmek durumunda kalabiliriz. Haklarınızdan faydalanmak için lütfen çevrimiçi formumuzu doldurun. CBD.com.tr olarak size bir ay içerisinde geri dönüş yapacağız. Haklarınızı kullanmak için ise herhangi bir ücret ödemeyeceksiniz.

Çerezler ve Diğer İzleme Teknolojileri: Uygun izinlerle birlikte, web sitemizi analiz etmemize, iyileştirmemize, daha güvenli bir hâle getirmemize, pazarlamamıza ve tarama deneyiminizi geliştiren işlevleri desteklemememiz için tanımlama bilgilerini kullanırız. Çerezleri nasıl ve neden kullandığımız hakkında daha fazla bilgiyi Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sorular ve Endişeler: Herhangi bir yorumunuz veya sorunuz varsa, dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ (HAKLARINIZ VE GÜVENLİĞİNİZ)

Veri Sorumlusu Cbd.com.tr, web sitemizin faaliyetlerini gerçekleştirirken kişisel verilerinizin korunmasında, işlenmesinde ve güvenliğinin sağlanmasında web sitesini ziyaret eden tüm şahısların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasında yüksek güvenlikli hassasiyet ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca; veri sorumlusu sıfatını haiz Cbd.com.tr web sitemizin ziyaretçilerine ait kişisel verilerini kaydedebilir, işleyebilir ve mevzuatın yasal olarak öngördüğü hallerde söz konusu kişisel verileri 3. kişilere aktarabilir. İşbu Aydınlatma Metni ile Cbd.com.tr, Kanun gereği sorumluluk yüklendiği aydınlatma yükümlülüğü uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerini tarafınıza iletmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Cbd.com.tr ziyaretçileri, Kanun’un 11. Maddesinde Belirtilen Aşağıdaki Haklara Sahiptir:

Tarafınıza ait kişisel verilerin:

(i)       İşlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii)    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii)  Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv)   Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v)     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(vi)   Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

(vii)Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(viii)   İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ix)   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz Kanun ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak tarafımızca işlenecek olup, kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğinin sağlanması için tüm teknik ve yönetimsel tedbirlerin tarafımızca alındığını ve gizliliğin korunması için azami hassasiyet göstermeyi taahhüt ederiz.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi ve itirazlarınızı aşağıda yer alan e-posta adresimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletmenizi rica ederiz:

E-posta adresi: info (@) cbd.com.tr

Diğer Bir ifadeyle, Kişisel Bilgilerinizle ilgili olarak aşağıdaki seçimleri yapabilirsiniz.

Kişisel Bilgilerinize Erişim: Kendi adımıza topladığımız kişisel bilgilerinize erişim elde edebilirsiniz. Hakkınızda sahip olduğumuz kişisel bilgilere makul erişim hakkınız bulunmaktadır. Doğrudan pazarlama için üçüncü şahıslar veya (varsa) bağlı kuruluşlarla hangi kişisel bilgi kategorilerini paylaştığımızı açıklayan bir bildirim isteme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Bilgilerinizdeki Değişiklikler: Kişisel bilgilerinizi güncellemeniz ve düzeltmeniz için size imkân veriyoruz. Yasaların izin verdiği şekilde, geçmiş bilgilerinizi yedekleme ve dosyalarımızda saklama imkanımız olduğunu unutmayın. Web sitemiz belirli bilgilerinizi güncellemenize veya düzeltmenize izin vermiyorsa eğer bizimle iletişime geçebilirsiniz. Eğer bilgilerinizi ortaklarımızdan biri adına işliyorsak, değişiklik talebinizi onlara da ileteceğiz.

Kişisel Bilgilerinizin Silinmesi: Kendi adımıza bilgi topladığımızda, saklama süresi gereğince (daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe) veya yasaların izin verdiği sürece ‘Kişisel Bilgilerinizi’ bu Politikada belirtilen amaçları gerçekleştirmek için saklayabiliriz. Siz de belirli tür bilgiyi ne kadar süreyle sakladığımız hakkında bilgi talep edebilirsiniz veya silinmesini isteyebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda ‘Kişisel Bilgilerinizi’ yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları çözmek, sözleşmelerimizi uygulamak veya iş amaçlarımızdan başka biri için saklamamız gerektiğini bilmeniz gerekmektedir. Bilgilerinizi ortaklarımızdan biri adına işliyorsak eğer, silme talebinizi bu ortağa da ileteceğiz.

İtiraz: Bilgileri kendi adımıza işlediğimizde, bizimle iletişime geçerek ‘Kişisel Bilgilerinizi’ kullanmamıza itiraz edebilirsiniz. Örneğin, bilgilerinin üçüncü şahıslara satılmasına itiraz etme veya vazgeçme hakkına sahipsiniz. Bilgilerinizin satılmasını istemiyorsanız yine bizimle iletişime geçebilirsiniz. Takiben, ilgili talep Cbd.com.tr tarafından en geç 15 gün içerisinde yerine getirilecektir.

Promosyon E-postaları: Talep ettiğiniz takdirde size ücretsiz haber bültenleri, anketler, teklifler ve diğer promosyon materyallerinin yanı sıra üçüncü şahıslardan hedeflenen teklifler gönderebiliriz. Bunun için bize e-posta adresinizi verebilirsiniz. İstediğiniz zaman almış olduğunuz tüm e-postalardan ve abonelikten çıkma hakkına sahipsiniz.

Metin Mesajları ve Anında Bildirimler:  Bizden promosyonlarla ilgili bilgi içeren kısa mesaj alıyorsanız dilediğiniz zaman “DURDUR” veya “ABONELİKTEN ÇIK” şeklinde kısa mesajları yanıtlayarak mesajları almayı devre dışı bırakabilirsiniz.

Rızanın İptali: Kişisel bilgilerin işlenmesine yönelik verdiğiniz onayı iptal ederseniz eğer, artık size hizmet sağlayamayabiliriz. Bazı durumlarda kimliğinizi yeterince doğrulayamıyorsak eğer onayınızı iptal etme talebinizi sınırlayabilir veya reddedebiliriz. Bizimle iletişime geçerek işleme onayınızı iptal edebilirsiniz.