Hastalıklar

CBD Yağı, Crohn Hastalığı Olan Kişilerin Belirtilerini Azaltabilir

CBD Yagi Crohn Hastaligi

Yapılan bir çalışmada, Crohn hastalığı olan katılımcılar CBD yağı kullanmaya başladıktan sonra semptomlarında dağılma olduğunu bildirmiştir.

Crohn hastalığı, Milyonlarca insanı etkileyen acı verici ve de zayıf düşürücü bir hastalıktır.

Birçok insan gibi siz de Crohn hastalığı tedavisi görüyorsanız ve de alternatif tedaviler arıyorsanız belki de CBD yağı kullanımı tercihiniz olabilir. Son zamanlarda artan CBD kullanımı birçok sağlık problemine çözüm olacak gibi gözüküyor.

Crohn hastalığı da dâhil olmak üzere iltihaplı bağırsak hastalıkları olan bazı kişiler, semptomların giderilmesi için CBD yağı kullanabilmektedir. CBD’nin iştahı ve uykuyu iyileştirmek de dâhil olmak üzere bazı Crohn semptomlarına yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar mevcuttur. Ancak yine de kesin bir yargı söz konusu değil henüz.

Peki CBD yağı gerçekten Crohn hastalığı (kaynak) olan insanlar için rahatlama sağlayabilir mi? Yakın zamanda İsrail’de yapılan bir araştırma, bunun gerçek olabileceğini göstermektedir. Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Timna Naftali (Meir Hastanesi ve Kupat Holim Kliniği Gastroenteroloji Uzmanı, Tel Aviv-İsrail) “Crohn hastalığı, iltihaplanma ile karakterize edilen ve gastrointestinal sistemin herhangi bir bölümünü etkileyebilen, ancak en yaygın olarak ince bağırsağı etkileyebilen iltihaplı bir bağırsak hastalığıdır” dedi.

Crohn hastalığının belirtileri ise şunları içermektedir;

  • kanlı ishal
  • ateş
  • rektal kanama
  • karın ağrısı

Crohn hastalığında ilaçlar, genellikle iltihabı kontrol altına almak amacıyla reçete edilir. Dr. Naftali verdiği bir demeçte; “Bunlar genellikle siprofloksasin, aminosalisilatlar (bir tür anti-enflamatuar ilaç), steroidler, immün modifiye ediciler veya biyolojik tedaviler gibi antibiyotikleri içerir ”dedi.

Türünün ilk örneği olan randomize plasebo kontrollü çalışmasında, araştırmacılar CBD’nin sekiz haftalık tedaviden sonra hastaların yarısından fazlasında klinik remisyon ürettiğini buldular. Araştırmacılar, çalışma için orta derecede şiddetli Crohn hastalığı yaşayan 46 kişiyi incelemişlerdir.

Katılımcıların semptomlarının şiddeti ve yaşam kalitesi, tedavi öncesinde, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında ölçüldü. Bağırsak iltihabı, bir endoskop kullanılarak kan ve dışkı örneklerinde bulunan iltihap belirteçleri kontrol edildi. Katılımcıların bazıları plasebo alırken, diğerlerine %15 kannabidiol ve yüzde 4 tetrahidrokanabinol (THC) içeren kenevir yağı verildi (Her ikisi de kenevir yağında doğal olarak bulunan maddelerdir).

Yapılan bu araştırma, düzenlenen Birleşik Avrupa Gastroenteroloji Konferansı’nda (kaynak) sunuldu. Ancak çalışma henüz hakemli bir dergide yayınlanmadı. Dr. Naftali, yapılan bu araştırmanın az sayıda katılımcısı olduğunu özellikle belirtti ve daha fazla bilgi ve daha fazla ilerlemek için daha büyük ve daha uzun çalışmaların gerekli olduğunu şart koştu.

Azaltıcı Semptomlar

Araştırmacılar 2 ay boyunca CBD yağı verilen katılımcıların, Crohn hastalığı semptomlarında ve yaşam kalitelerinde önemli bir iyileşme yaşadıklarını söylediler. CBD yağı grubunun yaklaşık %65’inde, semptomların hafifletilmesi kriterleri tam olarak karşılanırken plasebo grubunun ise yalnızca %35’inde bu görülmüştür.

CBD yağı, Crohn hastalığı semptomlarında ölçülebilir iyileşmeler sağlayabilecek gibi gözükmektedir. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, endoskopik skorlarda veya plasebo grubuna kıyasla CBD yağı grubunda ölçülen enflamatuar belirteçlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme görülmemiştir. Bu konu ile ilgili olarak Dr. Naftali yaptığı bir basın açıklamasında bu bulgunun, CBD yağının semptomları hafifletmeye yardımcı olan iyi bilinen anti-inflamatuar etkisi olmadığını gösterdiğini belirtmiştir.

Normalde bildiğiniz gibi kanabinoidler derin anti-enflamatuar etkilere sahiptir. Ancak bu çalışma semptomlardaki iyileşmenin bu anti-inflamatuar özelliklerle ilişkili olamayabileceğini göstermektedir.

CBD Uyuşturucu Değildir

Kenevir, günümüzde artık tıbbi olarak kullanılan bir tür bitkidir. Aslında tarih boyunca kenevirin iyileştirici gücünden yararlanılmıştır. Kenevir ve marihuana aynı bitkiden (Cannabis sativa) gelse de, aynı değillerdir.

Uyuşturucu ticaretinde kenevir yetiştiricileri, bitkilerini yüksek seviyelerde THC (uyuşturucu etki sağlayan madde) içerecek şekilde yetiştirir.

Ancak CBD yağı bu mantıkla yürümez. Yani CBD yağı zihinsel durumunuzu değiştirmez. Bu yüzden CBD yağından faydalanılabilecek birçok tıbbi durum göz önüne alınmıştır. Vücudumuzda ve beynimizde CB-1 ve CB-2 reseptörleri bulunmaktadır. CBD yağı ise bu reseptörleri etkiler. Bu sayede ağrı ve iltihaplanmalarda azalma olur.

Dr. Naftali, CBD’nin özellikle Crohn’un en rahatsız edici semptomlarından birini hafifletmeye yardımcı olabileceğini söyledi. Dr. Naftali’ye göre CBD yağı, İştahı artırmanın yanı sıra gıdanın bağırsaklardaki hareketini de yavaşlatabilir. Böylece bağırsak salgılarını azaltarak ishal olma ihtimalini de düşürür.

Nedeni Bilinmiyor

Crohn hastalarının yetersiz beslenme, aşırı bakteri üremesi, bağırsak tıkanıklıkları ve ülserler gibi ciddi komplikasyonları oluşabilmektedir.

Crohn hastalarının %60 ila %75’i olası komplikasyonlar nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalmaktadır. Prosedürün türü ise, hastalığın bağırsaklardaki şiddetine ve konumuna bağlı olarak değişmektedir.

Crohn hastalığı günümüzde hâlâ yeterince anlaşılabilmiş bir hastalık değildir. Özellikle Crohn hastalığının kesin nedeni hala bilinmemektedir. Ancak Crohn hastalığının kronik olabildiği ve yaşam faktörleri etkileşiminin de bir sonucu olabileceği biliniyor. Yaşam faktörlerinden kasıt ise;

  • kalıtım
  • bakteri veya virüs gibi çevresel faktörler
  • bağışıklık sisteminin aşırı tepkisini içerir.

CBD Tek Başına Tedavi Değildir

Crohn semptomlarını hafifletmek için kullanılan geleneksel tedaviler arasında antibiyotikler ve kortikosteroidler bulunmaktadır. Dr. Naftali ise bu tedavilerin enfeksiyona yatkınlık, alerjik yanıt ve nadiren otoimmün hastalık ve hatta lenfoma (lenf sistemi kanseri) gibi olası yan etkileri olabileceğini belirtmiştir.

Yapılan son araştırmalara göre (kaynak), CBD yağının çok daha iyi bir güvenlik profiline sahip olduğu ve bu durumu tedavi etmek için kullanılan diğer ilaçlara kıyasla ciddi yan etkileri olmadığı belirtilmektedir.

Ancak CBD yağı henüz kesin bir tedavi değildir. Bununla birlikte CBD yağı, Crohn hastalığı olan bazı insanlar için yaşam kalitesini artırabilmektedir. Sayıları giderek artan Crohn hastası olanlar için CBD yağı tamamlayıcı veya alternatif bir terapi olarak düşünülebilir.

Özet

Yapılan bir çalışmada, Crohn hastalığı olan katılımcılara CBD yağı verilmiştir. Bunun sonucunda ise CBD yağı kullanmaya başladıktan sonra katılımcıların semptomlarında dağılma olduğu görülmüştür. İlk verilere göre CBD yağı, Crohn hastalığı semptomlarında ölçülebilir iyileşmeler sağlayabilecek gibi gözükmektedir. Ancak CBD yağı henüz kesin bir tedavi olarak karşımıza çıkmamaktadır. Bu yüzden CBD yağının semptomlara yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar olsa da, kullanımı henüz yan etkiler ve güvenlikle ilgili diğer endişelerle sınırlıdır.